Publicaties

  • Ahlers, E.S.W. & Boelens, P. (2002). Taalleesproblemen op een aantal Drentse scholen. Assen: COG Drenthe
  • Ahlers, E.S.W. & Kooijman, H. (2006). Tekstverwerken, van begrijpend naar studerend lezen, herziene verzie. Groningen/Houten: Noordhoff BV.
  • Ahlers, E.S.W. (2006). Basisstructuur Doorgaande leeslijn. Amersfoort: CPS
  • Ahlers, E.S.W. & van de Mortel, K. (2007). Aanvankelijk technisch lezen. Amersfoort: CPS
  • Ahlers, E.S.W. & Koekebacker, E. (2009). Begrijpend Lezen. Amersfoort: CPS
  • Brouwer, G. & Ahlers, E.S.W. (2011). Knappe koppen in de klas. Wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben in het onderwijs. Amersfoort: CPS
  • Ahlers, E.S.W. Hoofdstuk 10. Compacten van de leerstof. In: De Gids. Over begaafdheid in het basisonderwijs. Gerven, E. van. (red). (2017). Nieuwolda: Leuker.nu.