Aanbod

BEGELEIDING

Ahlers Onderwijs Advies biedt pedagogische en psychosociale begeleiding bij leer- en gedragsproblematiek zoals Perfectionisme, Angst (faalangst), Woedeaanvallen al dan niet voortkomend uit een leer- en of gedragsstoornis (o.a. dyslexie, ass, odd, ad(h)d)   

 

De begeleiding is geschikt voor kinderen van 4 - 18 jaar.

De aanpak bestaat uit:

 • een intake met ouders en/of het kind
 • een minimum afname van vijf begeleidingen
 • de begeleiding wordt na vijf keer geëvalueerd en kan daarna afgerond of verlengd worden
 • het contact met het kind is via videobegeleiding (1 uur) of face-to-face  (1,5 - 2 uur)

 

De begeleiding:

 • is persoonlijk afgestemd op de gedrags- en/of leerproblematiek van het kind
 • is kindgericht, waarbij spel een belangrijk element vormt om een relatie op te bouwen bij basisschoolkinderen
 • bevat onder andere de volgende elementen:
  • samen met het kind doelen stellen,
  • informatie geven over de problematiek,
  • strategieën aanleren,
  • praktisch oefenen,
  • gericht op executieve functies.
 • bij hoogbegaafde kinderen is de begeleiding vooral gericht op het profiel Dubbel Bijzonder ( hoogbegaafdheid in combinatie met Dyslexie, ADHD, ASS, Onderpresteren, Faalangst)

 

IQ TEST

Afname IQ test kan bestaan uit een intake, afname test, rapportage en eindgesprek. Een IQ test laten afnemen kan onder andere waardevol zijn om te bepalen of er sprake is van 'onderpresteren'  bij (hoog)begaafde kinderen. De test wordt altijd afgenomen door twee ervaren hoogbegaafdheidsspecialisten, die tijdens de afname van de test ook letten op het testgedrag.